Kelebihan Menjadi Ahli

Kos Pengkebumian di semua Tanah Perkuburan Daerah Seremban

 1. Kain Kafan: RM240.00
 2. Pengunaan Bilik Mandi Jenazah : RM100.00
 3. Sewa Van Jenazah Dalam Kawasan Kariah# : RM200.00
 4. Saguhati Imam Sembahyang Jenazah: RM50.00
 5. Saguhati Imam Pembaca Talkin: RM50.00
 6. Saguhati Bilal Mandi Jenazah: RM210.00
 7. Kos Persediaan Tanah Kubur(Termasuk Papan Lahat dan Papan Sendeng) : RM400.00
 8. Bayaran Pengurusan : RM100.00

# Jika membawa jenazah ke mana-mana destibnasi di luar kariah, bayaran tambahan akan dikenakan berdasarkan kepada jarak perjalanan sebenar.

 1. Kain Kafan: RM240.00
 2. Pengunaan Bilik Mandi Jenazah : RM50.00
 3. Sewa Van Jenazah Dalam Kawasan Kariah# : RM230.00
 4. Saguhati Imam Sembahyang Jenazah: RM50.00
 5. Saguhati Imam Pembaca Talkin: RM80.00
 6. Saguhati Bilal Mandi Jenazah: RM210.00
 7. Kos Persediaan Tanah Kubur(Termasuk Papan Lahat dan Papan Sendeng) : RM340.00

# Jika membawa jenazah ke mana-mana destibnasi di luar kariah, bayaran tambahan akan dikenakan berdasarkan kepada jarak perjalanan sebenar.

SYARAT MENJADI AHLI

 • Terbuka kepada muslimin dan muslimat,
  penduduk dan ahli jemaah Masjid Qariah Paroi
  Jaya, Seremban yang telah berumur 18 tahun
  tetapi tidak lebih daripada 60 tahun.
 • Permohonan menjadi ahli adalah dengan
  menggunakan borang yang boleh didapati dari
  Setiausaha dengan sokongan dua ( 2 ) orang
  yang telah menjadi ahli Pertubuhan ini.
  Permohonan akan ditimbang dan diluluskan
  di dalam Mesyuarat Biro Keahlian yang ditubuh
  khas bagi tujuan tersebut dan keputusannya
  dilapor kepada Mesyuarat Jawatankuasa.
 • Ahli-ahli yang telah diterima dan disahkan
  menjadi ahli akan diberi satu ( 1 ) naskhah
  Buku Perlembagaan Pertubuhan.
 • Ahli Berpindah : Seseorang ahli yang berpindah
  tinggal ke tempat lain tidak boleh terus
  menjadi ahli melainkan ahli tersebut mempunyai
  keluarga atau harta seperti rumah dalam kariah
  asalnya yang tidak memerlukan beliau menukar
  alamat.
 • Ahli Berhenti : Pihak Pertubuhan tidak
  melarang sama sekali ahli berhenti dengan syarat
  memberitahu Setiausaha dengan cara surat
  menyatakan sebab-sebab yang munasabah.
 • Ahli Ganti : Seseorang ahli yang telah
  meninggal dunia boleh digantikan oleh
  pasangannya ( isteri atau suami ) secara automatik
  dengan mengekalkan nombor keahlian
  yang sama berkuatkuasa dari tarikh kematian
  pasangannya. Walaubagaimanapun, pasangan
  tersebut perlu mengemaskini butiran peribadinya
  dengan Pertubuhan.

syarat untuk mendapat bantuan

SYARAT BANTUAN:

 1. Bantuan Kebajikan boleh dikeluarkan apabila
  perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan
  yang difikirkan perlu dan munasabah oleh Mesyuarat
  Jawatankuasa.
 2. Bagi kes kematian yang melibatkan lebih dari
  seorang keluarga ahli pada suatu masa yang sama
  atas sebab-sebab yang sama, maka Jawatankuasa
  akan menimbang jumlah bantuan yang akan
  diberikan.
 3. Bagi kes anak ahli yang keguguran, tidak ada
  sebarang bantuan yang akan diberikan.

TAKRIFAN TANGGUNGAN:

 1. Suami atau isteri-isteri.
 2. Anak-anak yang berumur 18 tahun ke bawah
  termasuk anak angkat yang didaftarkan.
 3. Anak-anak termasuk anak angkat yang berumur
  lebih dari 18 tahun tetapi tidak lebih dari 24 tahun jika
  sekiranya masih belajar di IPT.
 4. Anak / anak angkat yang didaftarkan
  sebagai OKU tanpa sebarang had umur
 5. Ibu dan bapa yang didaftarkan.

Berminat Menjadi ahli Pilih salah satu cara: